#

Navigace

Obsah


Ostatní

Úložna písemností

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočty obce

Strategické dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení pořizování Územní studie B6 Střelské Hoštice 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 20.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.12.2019
Veřejná vyhláška - oznámení data konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Střelské Hoštice 10.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 3/2019 o nočním klidu 04.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 04.12.2019
Vnitřní předpis na výběrová řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu 06.03.2018
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Střelské Hoštice 23.06.2017
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Střelské Hoštice 23.06.2017
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 4/2017, ktero se stanoví část společného školského obvodu základní školy 23.06.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a třídění odpadů 08.02.2017
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střelské Hoštice 11.02.2015
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střelské Hoštice 01.06.2010
OZV c. 2-2008 - dvouslozkova forma ceny vody 02.02.2008

Vyhlášky a řízení jiných úřadů

Zápisy ze zastupitelstva

Záměry pronájmů a prodeje

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Dražby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výsledky voleb

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volby

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s § 10d, zákona č. 24/2015

GPDR - Ochrana osobních údajů subjektů údajů