Školství


Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice

(od 1.1. 2006)


Typ školy: ZŠ s I.stupněm ZŠ malotřídní (1. - 5. ročník, 3 třídy)

Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou

IČO: 750 00 831

Datum zahájení činnosti: 1.9.1826

Zařazena do sítě škol: 6.3.1996

Ředitel školy: Mgr. Roman Krejčí

Adresa: ZŠ Střelské Hoštice čp. 10, 387 15

email ZŠ: skola@zsstrelskehostice.cz

email ŠJ: vilimova@zsstrelskehostice.cz

ZŠ tel./mobil: 383 399 745, 777 102 216

jídelna tel.: 383 380 366

MŠ tel.: 383 380 765

družina tel.: 383 387 009

Zřizovatel: Obec Střelské Hoštice

Zástupce zřizovatele: Ing. Luboš Krupka, starosta obce

Vzdělávací program školy: Základní škola, č.j. 16847/96-2

Rada školy: založena k 1.1. 2006, počet členů 9 (3 zástupci OÚ, 3 pedagogičtí pracovníci a 3 zástupci rodičů). Složení uvedeno ve výroční zprávě školy.


Počet dětí: 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 20010/11 20011/12
37 32 42 43 41 50
37 44 37 45 56 49


Zaměstnanci


ředitel ZŠ a MŠ - Roman Krejčí
učitelky ZŠ - Mgr. Eva Vořechovská, Mgr. Hana Křešničková a vychovatelka (školní družina) - Ing. Mgr. Bohumila Chvalová
učitelky MŠ - Michaela Švarcová, Naděžda Kučerová
jídelna - Petra Vilímová (vedoucí), Pavla Pašavová (kuchařka)


Vybavenost zařízení


Samostatný objekt MŠ na okraji obce ve směru na Horažďovice a samostatný objekt ZŠ v centru obce. Základní škola je průběžně vybavována novými, moderními pomůckami, učebnicemi, sportovním náčiním, počítači, počítačovými programy i zařízením dle schváleného rozpočtu Obce Střelské Hoštice.

Ve škole je využíván internet a počítače instalované v rámci projektu INDOŠ. Žáci využívají 11 počítačů vybavených schválenými učebními programy a speciálními programy pro dyslektiky. Tyto žákovské počítače, které jsou umístěny ve všech třídách i školní družině, využívají děti celodenně - při vyučování, o přestávkách, ve školní družině i při zájmových kroužcích organizovaných školou.

K dispozici jsou dětem dále: školní zahrada v areálu školy a samostatná zahrada s dětským hřištěm, skluzavkou a altánkem v areálu školky, tělocvična (od roku 2003 využívá škola rekonstruovanou tělocvičnu s vybavením v areálu zámku) a školní jídelna s nově rekonstruovanou kuchyní v roce 2006.


Podávání a vyřizování stížností:


Řeší vládní vyhláška č. 150/1958 - k nahlédnutí v ředitelně ZŠ. Stížnost je možné podat ústně (bude zapsána) nebo písemně. Stížnosti nelze podávat telefonicky.Místo příjmu a evidence stížností


Ředitelna ZŠ - výchovná poradkyně Mgr. Eva Vořechovská, ředitel ZŠ Mgr. Roman Krejčí

Kancelář MŠ - vedoucí učitelka Bc. Alena Chalupská


Stížnosti týkající se provozu či zaměstnanců ZŠ, MŠ, ŠD je možné podat v ředitelně ZŠ.


Stížnosti týkající se provozu či zaměstnanců MŠ je možné podat též v kanceláři MŠ.


Stížnost na ředitele ZŠ řeší zřizovatel - Obecní úřad Střelské Hoštice.


Při přijímání, evidenci a vyřizování stížností bude postupováno podle vyhlášky 150/1958 ú.l.