Střelskohoštická Lhota
První údaj o osadě je z roku 1315, kdy je patrná zmínka o Předvojovi ze Lhoty. V roce 1399 Přibík ze Lhoty a Buzek ze Sedla darovali platy z obcí ke kostelu v Hošticích. Dále ve Lhotě sídlil dle zprávy z roku 1426 Janek z Dlouhé vsi a ze Lhoty. Poslední z rodu Lhotských Mikuláš Lhotský z Brloha prodal část svého majetku v roce 1529 městu Horažďovicím a v roce 1543 tvrz, dvůr a ves Lhotu Mikuláši z Kraselova, který ji připojil k Hošticím. Vladycká tvrz ve Lhotě vybudovaná zřejmě již ve 14. Století, zanikla patrně někdy v průběhu druhé poloviny 16.století. V obci je dochovaný pozoruhodný soubor lidové architektury, tvořený zejména skupinou archaicky vyhlížejících kamenných stodol. Klasicistní kaple se znaky lidového baroka je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a pochází z roku 1865. Obec se nachází 3 km severovýchodně od Střelských Hoštic.Myslivecké sdružení Kaliště, Střelskohoštická Lhota – Sedlo


Předseda: Václav Karas – tel.: 383 399 369

Hospodář: Antonín Vávra, Horažďovice


Sdružení založeno v roce 1991. V současné době má 12 stálých členů a obhospodařuje 724 ha pozemků, udržuje myslivecká zařízení (posedy, krmelce), odchovává bažanty a divoké kachny, přikrmuje zvěř a udržuje její normativní stav.
Sbor dobrovolných hasičů Střelskohoštická Lhota


Starosta sboru: Jan Šatra – tel.: 775 439 870

Velitel sboru: Pavel Janoch – tel.: 608 037 149

Jednatel: Vladislava Janochová – tel.: 608 222 393


Ustavující valná hromada sboru proběhla 14.6. 1943. V současné době má sbor 17 členů a zasahuje při požárech v rámci obce a pomáhá při záplavách, pořádá hasičská cvičení, účastní se soutěží v požárním sportu v kategorii mužů. V obci pomáhá při údržbě stavidel a břehů Březového potoka.