Turistika - Tipy na výlet


Zámek Střelské Hoštice


Zámek je původně renesanční stavbou z 2. pol. 16. století s barokními úpravami. Nástavba druhého patra byla realizována v letech 1927 – 1928. V té době zde Podpůrný spolek haléřový dělníků akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni, zřídil ozdravovnu pro děti a ženy. Ostatní objekty byly k zámeckému jižnímu křídlu přistavěny v padesátých letech, když objekt získala do své správy armáda. Karpatský ženijní prapor zde sídlil až do roku 1991. Obci se podařilo získat celý objekt o deset let později. Od té doby je areál zámeckých budov a přilehlého hospodářského dvora pomalu revitalizován.


Výloha Výloha

V současné době je v přízemní jižního křídla otevřeno Muzeum řeky Otavy a voroplavby s galerií. Pro veřejnost je v prvním a druhém patře otevřena tělocvična a klubovna s posilovnou.Muzeum řeky Otavy a voroplavby s galerií


V místním renesančním zámku přibyla pro letní sezonu 2009 ke stálé expozici voroplavby výstava fotografií Šumavská krajina očima Jana Kavaleho v kombinaci s uměleckými díly FATAMORGÁNA žáků Základní umělecké školy Strakonice. Zároveň jsou v galerii představena další zapomenutá řemesla našich prarodičů – kovářství a ševcovství.


Poprvé byly také otevřeny i nové prostory muzea, které byly doposud oku návštěvníka skryty a byly rekonstruovány od závěru loňského roku. Výstava v těchto prostorech je věnována HISTORII KARPATSKÉHO ŽENIJNÍHO PRAPORU VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH, který zde sídlil od padesátých let 20. století až do roku 1991.


Výloha Výloha

Finanční prostředky byly získány z II. výzvy Reg. operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 3 600 000,- Kč. Při rekonstrukci objevená podzemní chodba zůstane návštěvníkům zatím skryta, neboť v letošním roce zde bude probíhat archeologický, geologický a stavební průzkum.


Galerie Expozice

Muzeum bylo v místním zámku slavnostně otevřeno 13.5.2006. V rámci finanční podpory z programu LEADER ČR bylo zrekonstruováno v roce 2005 cca 250 m2 výstavní plochy. Plavení dřeva na Otavě věrně připomíná devítimetrová maketa celého pramene svázaného z pěti vorových tabulí. Expozice je věnována řece Otavě a základním údajům, přírodním poměrům, fauně a flóře, rýžování zlata, perlorodce říční a nezapomíná ani na turistický projekt Otavské plavby.


Své místo má v expozici samozřejmě historie místního zámeckého objektu a zmíněni jsou také slavní rodáci – Julius Hugo Benoni (hudební skladatel), Josef Pilka (učitel v Písku, sbormistr), PhDr. Jaroslav Ludvíkovský (universitní profesor, klasický filolog), legionáři, mjr. Jaroslav Zahrádka (pražský kriminalista), JUDr. Josef Drobil (místní historik) a Ing. Rudolf Květoň (místní malíř, badatel v oboru archeologie a ochotník).


Expozice Galerie
model voru galerie

Kromě upomínkových předmětů je zde možno zakoupit i dostupnou literaturu, která se svým obsahem vztahuje k řece Otavě.


Otevírací doba muzea:

Květen - víkendy 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (neděle jen do 15:00)

červen - srpen: denně 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

V jiném termínu je možno se objednat přímo na Obecním úřadě Střelské Hoštice tel.: 383399748.

Vstupné: Kč 10,--/ osoba.Kostel sv. Martina


Klasicistní stavba z roku 1822 s jednotným novogotickým zařízením interiéru.

Římskokatolická farnost Horažďovice – 376 512 594

Pravidelné bohoslužby: pá – 13.30, ne – 11.00 hod


Kostel sv. Martina Alois Moravec


Alois Moravec

Pomník padlým

(5.1. 1899 – 6.3. 1987)

Pomník akademického malíře je na místním hřbitově. Celý život zasvětil především malbě krajiny a zvláště si oblíbil jihočeskou. Do Střelských Hoštic se přistěhoval v 9 letech, když se jeho otec stal učitelem v místní obecní škole.Pomník padlým v 1. světové válce


Autorem pomníku je ak. sochař Vilém Glos z Klatov. Pomník byl na návsi odhalen 23. října 1932.Pomník v Domince


V roce 1946 byl v lese Dominka (u silnice ve směru na Horažďovice) odhalen pomník třem ruským zajatcům zavražděných Němci 25.4. 1945.