Navigace

Obsah


Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 29.04.2021 31.03.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve Střelskohoštické Lhotě dne 13.05.2021 22.04.2021 13.05.2021
Změna ceny pro vodné a stočné pro hospodářský rok 2021 31.03.2021 31.03.2022
Návrh (kalkulace) cen pro vodné a stočné ro hospodářský rok 2021 31.03.2021 31.03.2022
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2021 31.03.2021 31.03.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 29.03.2021
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČESKÉ REPUBLICE 01.03.2021 14.05.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 11.01.2021
Návrh rozpočtu SOSP na rok 2021 02.12.2020
Návrh rozpočtu SMOOS 2021 OK 28.11.2020
Návrh střednědobého rozpočtu SMOOS.docx 28.11.2020
Mimořádné opatření nošeni ochranných prostředků dýchacich cest s výjimkami s účinnosti od 10.9.2020 do odvolání 10.09.2020
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019 12.06.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC SMOOS za rok 2019 12.06.2020
Návrh závěrečného účtu SOSP za rok 2019 12.05.2020
Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory 20.03.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 18. března 2020 19.03.2020
Usnesení vlády č. 106 - 108 o nově přijatých krizových opatřeních 18.03.2020
Usnesení vlády č. 96 - 99 o přijetí krizového opatření 17.03.2020
Vyjádření ČEVAK a.s. 16.03.2020
Nařízení vlády č. 83 - povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR 15.03.2020
Usnesení vlády č. 82 - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách 14.03.2020
Koronavir - informace obcím v nouzovém stavu 14.03.2020
Usnesení vlády č. 75 -81 13.03.2020
Usneseni vlády- k vyhlášení nouzového stavu 12.03.2020
NV Nouzový stav 12.03.2020
Mimořádné patření - 10.3.2020 10.03.2020
Informace MěÚ Strakonice, oddělení vodního hospodářství k vypouštění odpadních vod 27.01.2020
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Střelské Hoštice 13.01.2020
Schválený rozpočet SOSP na rok 2020 18.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 - 2023 06.11.2019
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2020 17.09.2019
Schválený rozpočet SMOOS 2019 17.12.2018
Schválený Závěrečný účet DSO SMOOS 2017 12.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice 17.05.2018
Závěrečný účet DSO SMOOS 2017 17.05.2018
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu , příp. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení 17.10.2017

Úložna písemností

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočty obce

Strategické dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 2/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 30.11.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 27.03.2020
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení pořizování Územní studie B6 Střelské Hoštice 31.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu 20.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20.12.2019
Veřejná vyhláška - oznámení data konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Střelské Hoštice 10.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 3/2019 o nočním klidu 04.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 04.12.2019
Vnitřní předpis na výběrová řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu 06.03.2018
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Střelské Hoštice 23.06.2017
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Střelské Hoštice 23.06.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a třídění odpadů 08.02.2017
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střelské Hoštice 11.02.2015
Obecně závazná vyhláška obce Střelské Hoštice č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Střelské Hoštice 01.06.2010
OZV c. 2-2008 - dvouslozkova forma ceny vody 02.02.2008

Vyhlášky a řízení jiných úřadů

Zápisy ze zastupitelstva

Záměry pronájmů a prodeje

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Dražby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výsledky voleb

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s § 10d, zákona č. 24/2015

GPDR - Ochrana osobních údajů subjektů údajů